История

Фирма ТЕКОМ ООД е създадена през 1993 г. като семейна фирма.

Основната дейност на фирма “ТЕКОМ“ ООД е строително предприемачество и ново строителство на жилищни и обществени сгради. Извършваме също така строителство на промишлени обекти,  басейни, търговски обекти и други. Занимаваме се с архитектурно проектиране, интериорен дизайн и обзавеждане. Имаме отлично подготвени групи за топлоизолационни системи, специални и декоративни мазилки, саниране и реставрация на стари сгради,  облицовки и настилки с естествен камък, мрамори, гранити, гранитогрес, теракота. Извършваме строително-ремонтни дейности по задание от клиента.

За обслужване на дейността разполагаме със собственa складова база в кв.Индустриален и автомобили – леки, товарни и лекотоварни.

Управлението се извършва от собствен офис, в гр.Стара Загора , ул.”Хаджи Димитър Асенов” 119 в сграда строена от нашата фирма.

От създаването си досега сме финансирали от проекта до напълно завършване, изградили и въвели в експлоатация петнадесет жилищни сгради с разгъната застроена площ над 30 000 кв.м с общо около 250 апартамента, 35 магазина , художествена галерия, офиси, лекарски кабинети, ателиета и гаражи. Изпълнявали сме обществени поръчки по националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради, ремонти на детски градини и преутройства на обществени сгради в центрове за деца с увреждания. Строили сме еднофамилни къщи, частни и обществени басейни, стопански сгради и търговски обекти.

Качеството е на първо място

Ръководството в лицето на управителя инж.Димитър Янков поставя изискванията за постигане на най-високо качество на първо място, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на фирмата зависят от доверието и благополучието на клиентите, основен фактор за развитието ни.
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА „ТЕКОМ“ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ/УСЛУГИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И КЪМ СТРЕМЕЖ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪОБРАЗНО ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ИЗИСКВАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР.
За осъществяването на своята Политика, ръководството на „ТЕКОМ“ ООД си поставя следните основни цели:

 • Персонална отговорност на изпълнителите на отделни видове работи, както и пълен контрол над изпълнението на задачите на всички нива;
 • Постигане и осигуряване на постоянно повишаващо се ниво на качеството на извършваните услуги;
 • Разширяване на пазарния дял чрез творческа нагласа на екипа и постоянно търсене на нови решения;
 • Повишаване мотивацията на служителите за извършване на ефективна и ефикасна работа и нагласа за усъвършенстване и по-добро изпълнение на всички служебни задължения;
 • Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита интересите на работещите в Организацията;
 • Непрекъснато изучаване и използване на новите технологии и решения в пряката работа;
 • Покриване на изискванията на регионалния и националния пазар.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на Международния стандарт ISO 9001:2015.

С приемането на съвременния подход в управлението, Ръководството поема ангажимент за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в „ТЕКОМ“ ООД.

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Политика на фирмата

Ръководството, представлявано от Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на фирмата зависят от доверието и благополучието на клиентите и опазване на околната среда, както и на безопасните и здравословни условия на труд на персонала, фактор за развитието ни.
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА „ТЕКОМ“ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ/УСЛУГИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И КЪМ СТРЕМЕЖ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪОБРАЗНО ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ИЗИСКВАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР.
ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА НА „ТЕКОМ“ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ЦЯЛОСТНО И НЕПРЕКЪСНАТО ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ, ИЗРАЗЕНО ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ, КОНТРОЛ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ЕНЕРГИЯ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ОТДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИИ И ГЕНЕРИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ.
ПОЛИТИКАТА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Е НАСОЧЕНА КЪМ НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА РАБОТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА.
За осъществяването на своята Политика, ръководството на „ТЕКОМ“ ООД си поставя следните основни цели:

 • Утвърждаване на фирмата на националния пазар в сферата на строителството на нови жилищни и обществени сгради, промишлени обекти, басейни и други, както и в сферата на строително- ремонтната дейност;
 • Постигане и осигуряване на постоянно ниво на качеството на извършваните услуги;
 • Постигане и осигуряване на постоянно ниво на ангажираност във връзка опазване на компонентите и факторите на околната среда;
 • Разширяване на пазарния дял чрез творческа нагласа на екипа и постоянно търсене на нови решения;
 • Повишаване мотивацията на служителите за извършване на ефективна и ефикасна работа и нагласа за усъвършенстване и по-добро изпълнение на всички служебни задължения;
 • Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита интересите на работещите в Организацията;
 • Използване на нови технологии и решения в пряката работа, която касае въздействието върху околната среда;
 • Покриване на изискванията на регионалния и националния пазар.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на Международния стандарт ISO 9001:2015,  Система за управление на околната среда, съответстваща на Международният стандарт ISO 14001:2015, както и Система за безопасни и здравословни условия на труд, съответстваща на международния стандарт ISO 45001:2018.
С приемането на съвременния подход в управлението, Ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството и околната среда в „ТЕКОМ“ ООД.

Управител: инж. Димитър Янков

Нашите проекти

Поискайте оферта още днес

Ще се свържем с Вас в най-кратък срок!

  ИМЕ *

  ФАМИЛИЯ *

  ИМЕЙЛ АДРЕС*

  ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

  ПРЕДМЕТ

  С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ?